Truyện cười hài: Gà có răng

Một thực khách nói với phục vụ bàn:

– Qua những cái răng, tôi có thể xác định được tuổi của con gà trên đĩa kia.

– Xin lỗi, nhưng thưa ông, theo tôi biết thì gà làm gì có răng ạ?

– Sao lại gà? Là tôi nói răng tôi ấy chứ!

Xem thêm: