Tag Archives: Đừng để người giúp việc thành mẹ của con bạn

Đừng để người giúp việc thành mẹ của con bạn

Đừng để người giúp việc thành mẹ của con bạn

Trong bài viết này tôi không có ý chỉ trách tới người giúp việc mà chỉ muốn chia sẻ với những người mẹ mới sinh đang dựa dẫm quá nhiều vào người làm. Nhìn xung quanh thấy bạn bè hay hàng xóm họ đang là người phụ nữ làm mẹ sẵn sàng đẩy thiên chức

Read More